Zaniżony operat szacunkowy

W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy operat szacunkowy może zostać zaniżony.

2022-03-20 (aktualizacja: 2022-03-23)

Operat szacunkowy często sporządzany jest na potrzeby procesu kredytowego jako dokument, wymagany przez bank, potwierdzającej wartość nieruchomości, mającej docelowo stanowić zabezpieczenie wierzytelności banku.

Zaniżona wycena nieruchomości

Zbyt niska wartość nieruchomości, wskazana w operacie przygotowywanym w związku z występowaniem o kredyt lub pożyczkę hipoteczną, dla przyszłego kredytobiorcy oznaczać będzie niższą zdolność kredytową. Wynika to z faktu, iż bezpieczeństwo kredytu z perspektywy banku szacowane jest w oparciu o wskaźnik Loan to Value (LtV), który według Rekomendacji S jest wskaźnikiem wyrażającym stosunek ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości, co w praktyce oznacza, że określa on akceptowalny przez bank udział kredytu w wartości nieruchomości, mającej stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązania kredytobiorcy. Im więc wskaźnik LtV jest niższy, tym bezpieczniejszy będzie udzielany kredyt. Wkład własny kredytobiorcy powinien wynieść co najmniej 20% wartości nabywanej nieruchomości, przy czym część banków dopuszcza wkład 10-procentowy, co jednak wiąże się z wyższym kosztem kredytu.

Zbyt niska wartość nieruchomości może przyczynić się do uzyskania przez stronę wnioskującą o kredyt hipoteczny negatywnej decyzji kredytowej, co może oznaczać wymierne straty finansowe, jeżeli doszło już do zawarcia przedwstępnej umowy ze sprzedającym oraz zapłaty wskazanej w niej kwoty, która, w zależności od postanowień umownych, może okazać się bezzwrotna w przypadku nieuzyskania przez kupującego kredytu.

W takiej sytuacji, jeżeli wartość nieruchomości wydaje się być zaniżona, kupującemu pozostaje odwołanie się od opinii rzeczoznawcy do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w celu przeprowadzenia przez nią postępowania wyjaśniającego, którego rezultatem może być wydanie negatywnej oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, co wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia ponownej wyceny nieruchomości. Najbezpieczniej wykonanie operatu zlecić jest jeszcze przed zawarciem umowy ze sprzedającym, dzięki czemu możliwe będzie wstępne określenie wysokości wkładu własnego w przypadku planowanego finansowania zakupu nieruchomości z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. Operat zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Darmowa wycena nieruchomości

W przypadku, gdy dopiero rozważamy zakup lub sprzedaż nieruchomości, skorzystanie z usługi darmowej wyceny nieruchomości, dostępnej na licznych stronach internetowych w formie kalkulatorów wyceny, może pozwolić nam na przybliżone oszacowanie ceny domu lub mieszkania, które zamierzamy nabyć lub sprzedać. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że wartość nieruchomości jest w tym przypadku określana przede wszystkim na podstawie cen ofertowych podobnych nieruchomości. Wycena nieruchomości, sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, przygotowywana jest w ściśle uregulowany w przepisach prawa sposób, przy wykorzystaniu określonych metod, technik i podejść, a sam operat ma charakter dokumentu urzędowego.

Operat, zlecony niezależnie od banku (część banków dopuszcza operaty sporządzone przez podmioty zewnętrzne), może zostać wykorzystany kilkukrotnie, jeżeli wniosek kredytowy składamy w kilku bankach. Wycena nieruchomości przeprowadzana online nie ma wartości formalnej, więc w każdym przypadku, gdy konieczne jest przedstawienie dokumentu, potwierdzającego rzeczywistą wartość nieruchomości, operat szacunkowy będzie niezbędny.

Oceń artykuł:

Zaniżony operat szacunkowy | 668 189 217
Średnia 5/5 na podstawie 5 opinii.

autor posta Alicja Misiak

Autor
Alicja Misiak

Aplikant radcowski, pozyskuje praktyczne doświadczenie zawodowe podczas kompleksowej obsługi klientów, którym pomaga na etapie przedsądowym. Stara się w przystępny sposób tłumaczyć zagadnienia trudne, merytorycznie doradzi i podpowie konkretne rozwiązanie trudnej sytuacji.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

ń