Rzeczoznawca majątkowy online

W poniższym artykule wyjaśniamy, czy warto skorzystać z wyceny nieruchomości online.

2022-03-20 (aktualizacja: 2022-03-23)

Skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego jest niezbędne w celu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości. Czy możliwe jest dokonanie takiej wyceny nieruchomości online?

Operat szacunkowy nieruchomości online

Operat szacunkowy szczegółowo opisany jest przede wszystkim w dwóch, najważniejszych z punktu widzenia rzeczoznawców majątkowych, aktach prawnych - rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Operat szacunkowy powinien być sformułowany w sposób zrozumiały dla osoby postronnej i sporządzony w oparciu o dokumenty możliwe do zweryfikowania. Powinien on odzwierciedlać stan faktyczny i prawny  szacowanej nieruchomości. Sporządzić może go jedynie uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie szacowania nieruchomości rzeczoznawca majątkowy, którego uprawnienia zweryfikować można w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Rzeczoznawca zobowiązany jest do prowadzenia szacowania nieruchomości przy zachowaniu najwyższej staranności oraz bezstronności i dyskrecji. Dokonuje on szacowania wartości nieruchomości przy zastosowaniu wybranego podejścia, metody oraz techniki w oparciu o cel prowadzonej wyceny, dostępność podobnych nieruchomości na potrzeby porównania oraz cechy wycenianej nieruchomości, przy czym w niektórych przypadkach zasady wyceny są ściśle określone w przepisach. Na potrzeby określenia wartości nieruchomości rzeczoznawca przeprowadza przede wszystkim analizę jej stanu technicznego, prawnego oraz lokalnego rynku nieruchomości. Potwierdzeniem przeprowadzenia oględzin nieruchomości jest stosowny protokół, dołączany do operatu, oraz dokumentacja fotograficzna. Załącznikami do operatu są również dokumenty, z których korzystał rzeczoznawca w procesie wyceny, takie jak między innymi odpis z księgi wieczystej nieruchomości oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów. Sporządzenie operatu szacunkowego online nie będzie więc w praktyce wykonalne.

Darmowa wycena mieszkania

Poszukując możliwości wyceny nieruchomości za pośrednictwem Internetu, trafić można na liczne kalkulatory wartości nieruchomości. Wycena w tym przypadku dokonywana jest głównie oparciu o ceny ofertowe nieruchomości (zwłaszcza w przypadku bezpłatnej wyceny) o zbliżonych parametrach i położeniu. Skorzystanie z takiego kalkulatora może być zasadne w sytuacji, gdy zależy nam na wstępnym zbadaniu rynku na przykład przed sprzedażą lub zakupem mieszkania, przy czym należy tu podkreślić, że wycena uzyskana w ten sposób nie ma żadnej wartości formalnej (w przeciwieństwie do operatu szacunkowego, który jest dokumentem o wadze urzędowej). Operat szacunkowy jest dokumentem wymaganym między innymi przez banki w przypadku występowania o kredyt hipoteczny i jedynie taka forma wyceny jest przez nie akceptowana.

Oceń artykuł:

Rzeczoznawca majątkowy online | 668 189 217
Średnia 5/5 na podstawie 91 opinii.

autor posta Alicja Misiak

Autor
Alicja Misiak

Aplikant radcowski, pozyskuje praktyczne doświadczenie zawodowe podczas kompleksowej obsługi klientów, którym pomaga na etapie przedsądowym. Stara się w przystępny sposób tłumaczyć zagadnienia trudne, merytorycznie doradzi i podpowie konkretne rozwiązanie trudnej sytuacji.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

ń