Ile jest ważny operat szacunkowy

W niniejszym artykule tłumaczymy, ile czasu ważny jest operat szacunkowy.

2022-03-06 (aktualizacja: 2022-03-23)

Operat szacunkowy jest dokumentem określającym rzeczywistą wartość szacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości. Ze względu na fakt, że wartość nieruchomości może podlegać zmianom, operat ma określoną przepisami prawa ważność.

Operat szacunkowy - przepisy

Sposób sporządzania operatu, jego forma oraz treść określona jest w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawca przygotowując operat zobowiązany jest także między innymi do postępowania zgodnie ze standardem „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” oraz z zasadą najwyższej staranności i bezstronności. 

Zgodnie z przepisami prawa operat musi być przygotowany w formie pisemnej, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, będącej przedmiotem wyceny. Powinien zawierać określenie przedmiotu i celu wyceny, wskazywać formalną podstawę wyceny (będzie nią na przykład umowa, zawarta przez rzeczoznawcę ze stroną zlecającą wycenę) oraz źródła danych o szacowanej nieruchomości, a także określać daty istotne dla sporządzenia wyceny, zawierać opis nieruchomości, analizę rynku w zakresie niezbędnym na potrzeby operatu oraz wskazanie sposobu szacowania (rodzaj określanej wartości, podejścia, metody, techniki) i przedstawienie obliczeń wraz ze wskazaniem wyniku wyceny.

Wartość nieruchomości wskazywana jest w operacie w pełnych złotych. Rzeczoznawca, składając na operacie swój podpis oraz pieczęć z numerem uprawnień, potwierdza poprawność dokonanych obliczeń i ich aktualność. 

Operat, sporządzony przez biegłego sądowego rzeczoznawcę majątkowego, wykorzystywany jest między innymi w sprawach sądowych, których przedmiotem jest podział majątku. W takim przypadku stroną zlecającą jego wykonanie jest sąd. Jeżeli operat sporządzony ma być w związku z ubieganiem się o kredyt hipoteczny, może być zlecony niezależnie przez kredytobiorcę (część banków dopuszcza taka możliwość) lub przez bank, w którym wnioskujemy o kredyt. To pierwsze rozwiązanie może okazać się korzystniejsze głównie ze względu na często niższy koszt usługi, a także krótszy czas jej realizacji. 

Jak długo ważna jest wycena nieruchomości 

Operat szacunkowy, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, może być wykorzystywany przez 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia przez rzeczoznawcę. Ten okres może zostać wydłużony o kolejny rok, ale wyłącznie przez tego samego rzeczoznawcę, który przygotował operat, oraz pod warunkiem braku przesłanek świadczących o zmianie wartości nieruchomości. Wymaga to umieszczenia przez rzeczoznawcę w operacie klauzuli oraz załączenia analizy, potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.


Oceń artykuł:

Ile czasu ważny jest operat szacunkowy
Średnia 5/5 na podstawie 33 opinii.

autor posta Alicja Misiak

Autor
Alicja Misiak

Aplikant radcowski, pozyskuje praktyczne doświadczenie zawodowe podczas kompleksowej obsługi klientów, którym pomaga na etapie przedsądowym. Stara się w przystępny sposób tłumaczyć zagadnienia trudne, merytorycznie doradzi i podpowie konkretne rozwiązanie trudnej sytuacji.

Zostaw numer, oddzwonimy!

ń