Wycena mieszkania do darowizny

W poniższym artykule znajdują się informacje dotyczące wyceny mieszkania do darowizny

2022-03-06 (aktualizacja: 2022-03-14)

W przypadku otrzymania mieszkania w drodze darowizny, z wyjątkiem sytuacji, kiedy podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, konieczne będzie rozliczenie się z Urzędem Skarbowym w oparciu o zadeklarowaną wartość nieruchomości.

Podatek od spadków i darowizn - wysokość i zwolnienia

Wysokość należnego podatku oraz kwota wolna od podatku będzie różna dla trzech grup podatkowych. Kwota wolna w I grupie wynosi 9 637 zł, w II grupie podatkowej - 7 276 zł, natomiast w III grupie podatkowej - 4 902 zł.

W przypadku transakcji do 10 278 zł dla grupy I podatek wyniesie 3% wartości nieruchomości, dla II - 7%, a dla III - 12%. Powyżej tej kwoty do 20 556 zł będzie to odpowiednio 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł, 719,5 zł plus 9% nadwyżki ponad 10 278 zł oraz 1233,4 zł i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł. W przypadku darowizny o wartości powyżej 20 556 zł stawka podatku wyniesie 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł dla I grupy podatkowej, 1644,5 zł plus 12% nadwyżki ponad 20 556 zł dla II grupy oraz 2977,9 zł i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł dla III grupy podatkowej.

Ze zwolnienia z podatku korzystają osoby z zerowej grupy podatkowej :

  • małżonkowie,
  • rodzeństwo,
  • rodzice, dziadkowie, pradziadkowie,
  • dzieci, wnuki, prawnuki,
  • osoby przebywające w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i ich opiekunowie,
  • pasierb, pasierbica,
  • ojczym i macocha.

Nawet w przypadku całkowitego zwolnienia z podatku o fakcie otrzymania darowizny należy poinformować Urząd Skarbowy. 

Operat szacunkowy a podatek od darowizny

Podstawę opodatkowania w przypadku podatku od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wartość, wskazana przez osobę, która otrzyma mieszkanie w darowiźnie, powinna odpowiadać jej wartości rynkowej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jest ona weryfikowana przez Urząd Skarbowy i w przypadku, gdy będzie ona odbiegać od cen, znajdujących się w wykazie cen nieruchomości, prowadzonym na potrzeby postępowań skarbowych, Urząd Skarbowy może zakwestionować wartość nieruchomości i wezwać podatnika do podwyższenia (jak ma to miejsce zazwyczaj) lub obniżenia wartości nieruchomości do wartości wstępnie oszacowanej przez Urząd. W takiej sytuacji operat szacunkowy nieruchomości może stanowić formalne potwierdzenie wartości według stanu nieruchomości w momencie dokonania czynności, wskazanej przez podatnika. Operat, sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadający wagę dokumentu urzędowego, zawiera szczegółowy opis nieruchomości, jej stanu technicznego oraz prawnego, a także analizę rynku nieruchomości w zakresie niezbędnym na potrzeby wyceny i może uwiarygodnić poziom wartości nieruchomości, wskazany przez podatnika.


Oceń artykuł:

Wycena mieszkania do darowizny - ważne informacje
Średnia 5/5 na podstawie 8 opinii.

autor posta Alicja Misiak

Autor
Alicja Misiak

Aplikant radcowski, pozyskuje praktyczne doświadczenie zawodowe podczas kompleksowej obsługi klientów, którym pomaga na etapie przedsądowym. Stara się w przystępny sposób tłumaczyć zagadnienia trudne, merytorycznie doradzi i podpowie konkretne rozwiązanie trudnej sytuacji.

Zostaw numer, oddzwonimy!

ń